Is uw sigaar zo heilig voor u als voor ons? #savecigars

14-Nov-2015

Sigaren zijn een bijzonder product. Daarom willen we voorkomen dat ze er allemaal hetzelfde uit gaan zien (en smaken). Teken de petitie om een uniek cultureel erfgoed te behouden.

Zoals u misschien weet, heeft de Europese Unie een nieuwe Tabaksproductenrichtlijn goedgekeurd, de zogeheten TPD2, die alle tabaksproducten wil uniformeren. Gelukkig hebben een paar belangrijke sigarenproducerende landen het buitengewone karakter van sigaren onderstreept en geïmplementeerd via artikel 11, waardoor er slechts een geringe impact zal zijn op de presentatie van onze producten.

Sigaren zijn enig in hun soort: unieke tabakmengsels, duizenden verschillende producten, kleine productieseries, special editions, ... Daarom koesteren we ze dermate; ze maken deel uit van ons cultureel erfgoed. Het nieuwe wettelijke kader binnen Europa zou makkelijk de unieke diversiteit kunnen vernietigen die in de afgelopen honderden jaren tot stand kwam. Laten we hopen dat andere EU-lidstaten dezelfde beslissing nemen als Spanje, Italië en Portugal, zodat we kunnen blijven genieten van heerlijke sigaren.

Gelukkig is gebleken dat de tabakswereld veerkrachtig is en zijn er al heel wat nieuwe initiatieven gelanceerd. Op de website www.savecigars.org, opgericht door sigarenliefhebbers, wordt de TPD2 uitvoerig uitgelegd. Teken de petitie en zorg ervoor dat uw geliefde sigaren beschermd worden. Gebruik de hashtag #savecigars in uw online communicatie om uw steun te betuigen.

 


share this: Facebook, Twitter