Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności była ostatnio modyfikowana 11 kwietnia 2018 r.

 

1. W JAKICH PRZYPADKACH MA ZASTOSOWANIE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem witryn firmy J. Cortès Cigars NV i jej jednostek zależnych.

 

2. KTO ODPOWIADA ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada firma J. Cortès Cigars NV. Firma J. Cortès Cigars NV (zwana dalej „J. Cortès Cigars”, „Firmą” lub „nami”) to firma powstała na mocy prawa belgijskiego, z siedzibą pod adresem Pannenbakkersstraat 1, 8552 Zwevegem (w Belgii).

Zapraszamy także do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: privacy@jcortes.com.

 

3. JAKIE TWOJE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY? 

Gromadzimy informacje o Tobie i Twoje dane osobowe głównie wtedy, gdy masz kontakt z naszymi przedstawicielami ds. sprzedaży lub pracownikami administracyjnymi:

 • jeśli jesteś klientem, pracownikiem lub dostawcą usług zewnętrznych;
 • jeśli posiadasz zarejestrowane konto na platformie https://club.jcortes.com/;
 • jeśli otrzymujesz nasz biuletyn;
 • jeśli korzystasz z formularza kontaktu na naszej witrynie;
 • jeśli odwiedzasz nasze zakłady.

W niektórych przypadkach przetwarzamy także informacje pochodzące od stron trzecich, np. dostawców plików cookie, uzyskane podczas przeglądania naszej witryny (w tym przypadku zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką dotyczącą plików cookie).

 

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Jeśli masz kontakt z naszymi przedstawicielami ds. sprzedaży lub pracownikami administracyjnymi, przetwarzamy następujące informacje o Tobie i Twoje dane osobowe: 

 • jeśli zostaniesz naszym klientem, zarejestrujemy Twój adres e-mail, zwrot grzecznościowy, Twoje imię i nazwisko, kraj zamieszkania, adres, miasto, numer telefonu (jeśli zostanie podany), preferowany język, zakupione przez Ciebie produkty firmy J.Cortès Cigars NV, godziny otwarcia sklepu (jeśli dotyczy), datę urodzenia, płeć, numer konta bankowego…;
 • w przypadku rejestracji konta na platformie https://club.jcortes.com/: hasło i adres e-mail;
 • jeśli rozpoczniesz subskrypcję biuletynu: Twój adres e-mail i preferencje dotyczące poczty e-mail;
 • jeśli korzystasz z naszego formularza kontaktowego: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu;
 • jeśli odwiedzasz nasze zakłady: imię, adres e-mail i zdjęcie wykonane w danym momencie;
 • jeśli przeglądasz naszą witrynę: dane, które otrzymujemy od dostawców plików cookie, dotyczące Twojej aktywności na naszej witrynie, np. godzina i czas trwania Twojej wizyty, odwiedzane przez Ciebie strony przed i po korzystaniu z naszej witryny, Twój adres IP, odwiedzane przez Ciebie strony, używana przeglądarka, dane geograficzne, np. lokalizacja, preferowany język, …

Firma J. Cortès Cigars NV korzysta także z danych osobowych otrzymywanych od stron trzecich, np. firm Logista France S.A.S., Logista Spain S.A. oraz Logista Italia SPA. Dane te mogą dotyczyć Twoich preferencji i osobistych zainteresowań, szczegółowych danych kontaktowych itd. 

 

4. W JAKIM CELU I W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

a. Aby zapewniać aktualne informacje o produktach i usługach firmy J. Cortès Cigars NV (bezpośredni marketing)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w przypadku prośby o informacje o aktualizacjach produktów, nowych produktach, usługach, ofertach specjalnych, zdarzeniach, działaniach, badaniach dotyczących pomysłów na kolejne produkty lub ulepszenia itd., np. poprzez zapisanie się na otrzymywanie naszego biuletynu lub rejestrację konta w opcji „Moje konto”. 

W tym celu możemy przetwarzać takie dane, jak imię, adres, adres e-mail, numer telefonu, preferowany język oraz produkt lub region zainteresowań.

W zależności od poszczególnych sytuacji dane te są przetwarzane na podstawie Twojej jednoznacznej zgody, realizacji umowy, której stroną jesteś, lub na podstawie prośby o podjęcie kroków przed podpisaniem umowy. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych ma miejsce na podstawie zgody, masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę (patrz pytanie 10).

 

b. Aby móc odpowiadać na zadawane przez Ciebie pytania i wymieniać z Tobą informacje

W przypadku pytań otrzymanych od Ciebie telefonicznie, pocztą lub za pośrednictwem formularza kontaktowego przetworzymy Twoje dane osobowe w celu odpowiedzi na Twoje pytanie i zapewnienia wszelkich potrzebnych informacji. 

W tym celu możemy przetwarzać takie dane, jak Twoje imię, nazwa firmy, Twoje stanowisko, adres e-mail, numer telefonu, korespondencję z firmą J. Cortès Cigars NV oraz wszystkie inne zapewnione nam dane osobowe, które mogą być istotne dla odpowiedzi na zadane pytanie.

W zależności od poszczególnych sytuacji dane te są przetwarzane na podstawie prośby o podjęciu kroków przed podpisaniem umowy, na podstawie realizacji umowy, której stroną jesteś, lub na podstawie uzasadnionego interesu firmy J. Cortès Cigars NV w zapewnianiu Tobie informacji o działaniach J. Cortès Cigars NV. 

 

c. Dla celów kampanii marketingowych, konkursów i ankiet

Twoje dane osobowe są przetwarzane w kontekście naszych kampanii marketingowych w celu umożliwienia uczestnictwa w konkursie oraz w celu poproszenia o Twoją opinię w ankietach klienta. 

W zależności od poszczególnych sytuacji dane te są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody lub uzasadnionego interesu firmy J. Cortès Cigars NV w zapewnianiu Tobie informacji o swoich działaniach. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych ma miejsce na podstawie zgody, masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę (patrz pytanie 10).

 

d. W przypadku technicznego i funkcjonalnego zarządzania naszą witryną oraz jej usprawniania

Przetwarzamy dane osobowe w celu technicznego i funkcjonalnego zarządzania naszą witryną, aby ją personalizować i tworzyć jej zawartość tak, aby była dla Ciebie przydatna, oraz zapewnić łatwość jej obsługi i bezpieczeństwo. 

W tym celu możemy przetwarzać takie dane, jak Twój adres IP, odwiedzane przez Ciebie strony, używana przeglądarka, odwiedzone wcześniej witryny, dane geograficzne takie jak Twoja lokalizacja, preferowany język oraz godzina i czas trwania wizyty. Jest to możliwe dzięki np. korzystaniu z plików cookie. Zapoznaj się w tym zakresie z naszą polityką dotyczącą plików cookie. 

W zależności od poszczególnych sytuacji dane te są przetwarzane na podstawie Twojej wyraźnej zgody lub na podstawie uzasadnionego zainteresowania firmy J. Cortès Cigars NV ciągłym usprawnianiem swoich witryn oraz ulepszaniem doświadczeń użytkowników i ochroną witryn przed cyberatakami itd.

 

Chcesz uzyskać więcej informacji? 

W zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych firma J. Cortès Cigars NV zawsze polega na:

 • Twojej zgodzie, np. poprzez zaznaczenie w tym celu pola podczas nawigacji po naszej stronie, lub innym pozytywnym działaniu, z którego wynika Twoja zgoda, np. poprzez skontaktowanie się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego. W takim przypadku masz prawo w każdym momencie w przyszłości wycofać swoją zgodę;
 • lub, na innej prawnej podstawie: na przykład, jeśli gromadzenie danych jest potrzebne w celu realizacji umowy z Tobą, lub jeśli przetwarzanie jest wymagane w celu wypełnienia prawnego zobowiązania ze strony firmy J. Cortès Cigars NV. W niektórych przypadkach przetwarzanie Twoich danych może być także wymagane w celu realizacji uzasadnionych interesów firmy J. Cortès Cigars NV.

 

5. KOMU UDOSTĘPNIANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Firma J. Cortès Cigars NV może udostępniać Twoje dane stronom trzecim, w tym naszym partnerom i dostawcom usług.

 

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Firma J. Cortès Cigars NV może udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim występującym w imieniu firmy J. Cortès Cigars NV.

Ponadto firma J. Cortès Cigars NV może być zobowiązana udostępniać Twoje dane osobowe w przypadkach wymaganych przepisami prawa lub na mocy nakazu sądowego.

We wszystkich przypadkach Firma zapewnia poufność Twoich danych, co oznacza między innymi zawieranie odpowiednich umów z partnerami Firmy i dostawcami usług, zobowiązujących do zachowania poufności.

 

6. CZY PRZESYŁAMY TWOJE DANE OSOBOWE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Tak, w niektórych przypadkach Twoje dane muszą być przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy, na przykład do Stanów Zjednoczonych, na Sri Lankę, do Nikaragui oraz Republiki Dominikańskiej.  Firma J.Cortès Cigars NV przestrzega jednak w tym zakresie wszystkich odpowiednich przepisów i środków ochronnych.

 

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Niektóre dane mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub przesyłane poza ten obszar w celach opisanych w odpowiedzi na pytanie 4 powyżej. Takie przesyłanie danych może mieć miejsce za pośrednictwem dostawców usług (jak opisano w odpowiedzi na pytanie 5 powyżej), z którymi umowy nawiązano poza terytorium EOG, lub w przypadku przechowywania danych na serwerze zamieszczonym lub dostępnym poza obszarem EOG. 

 

7. CZY TWOJE DANE OSOBOWE SĄ CHRONIONE?

Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, Firma ustanowiła serię środków ochronnych i zabezpieczeń. Twoje dane osobowe przechowywane są w zabezpieczonych sieciach, do których dostęp może uzyskać wyłącznie ograniczona grupa osób  posiadająca specjalne prawa dostępu i zachowująca oraz przestrzegająca poufnej natury tych danych.

Mimo wyżej wymienionych środków należy zachować należytą staranność w przypadku zapisywania i/lub udostępniania swoich danych osobowych i uwierzytelniających, zwłaszcza w sytuacji łączenia się za pośrednictwem sieci niezabezpieczonej lub publicznej.

 

8. JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE? 

Firma J. Cortès Cigars NV nie przetwarza Twoich danych osobowych dłużej niż dziesięć lat.

 

9. CO SIĘ DZIEJE W PRZYPADKU INNYCH ŁĄCZ DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH?

Na stronie internetowej firmy J. Cortès Cigars NV mogą znajdować się łącza (np. hiperłącza) do innych stron, oferowanych przez inne firmy lub media społecznościowe. Firma J. Cortès Cigars NV nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem takich stron internetowych. Witryn tych nie obejmuje także niniejsza Polityka Prywatności. Firma J. Cortès Cigars NV zaleca sprawdzenie polityki prywatności mediów społecznościowych.

W przypadku udostępniania treści witryny J. Cortès Cigars NV za pośrednictwem mediów społecznościowych Twoje dane osobowe będą widoczne dla odwiedzających te media. Firma J. Cortès Cigars NV nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem takich mediów społecznościowych. Mediów społecznościowych nie obejmuje także niniejsza Polityka Prywatności.

 

10. JAKIE MASZ PRAWA JAKO OSOBA, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ?

Masz prawo dostępu do swoich danych, prawo do korekty danych, prawo do usuwania danych, ograniczania przetwarzania danych oraz prawo do wystąpienia o przeniesienie danych. 

Masz także prawo do ogólnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także do przetwarzania danych w celu bezpośredniego marketingu i na cele profilowania.

Niektóre z tych praw mogą podlegać określonym warunkom lub wyjątkom.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz także prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na słuszność przetwarzania sprzed wycofania zgody.

Żądanie można wysyłać w wiadomości e-mail na adres privacy@jcortes.com lub pocztą na adres podany poniżej. Aby chronić Twoją prywatność i bezpieczeństwo, podejmujemy środki zabezpieczające w celu weryfikacji Twojej tożsamości przed rozpoczęciem przetwarzania żądania.

Swoje konto możesz także przeglądać, aktualizować lub usuwać poprzez jego edycję i zmianę ustawień profilu w obszarze rejestracji. 

Zgodnie z artykułem 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym dla Belgii jest Belgijski Inspektorat Ochrony Danych, z którym można się kontaktować, pisząc na adres commission@privacycommission.be 

 

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) masz prawo do:

 • sprawdzania i dostępu do swoich danych, jak i najważniejszych informacji dotyczących obsługi danych (celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych itd.);
 • żądania korekty swoich danych lub, w razie potrzeby, ich usunięcia, na mocy zapisów artykułu 17 rozporządzenia RODO, zwłaszcza jeśli nie są już niezbędne dla celów, dla których były gromadzone/przetwarzane, lub w przypadku wycofania zgody;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych przypadkach opisanych szczegółowo w artykule 21 rozporządzenia RODO, w tym przetwarzania dla celów bezpośredniego marketingu i profilowania. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że wystąpią powody uzasadniające przetwarzanie, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie jest niezbędne dla ustanowienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec zautomatyzowanej decyzji indywidualnej, w tym profilowania na mocy zapisów artykułu 22 rozporządzenia RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych, w niektórych przypadkach opisanych szczegółowo w artykule 18 rozporządzenia RODO, i zwłaszcza jeśli podważasz poprawność danych, na okres umożliwiający nam weryfikację poprawności danych; oraz
 • otrzymywania swoich danych osobowych w (uporządkowanym, powszechnie używanym i umożliwiającym odczyt maszynowy) formacie, który umożliwia ich przeniesienie lub przesłanie w takim formacie do innego administratora danych, zgodnie z warunkami opisanymi szczegółowo w artykule 20 rozporządzenia RODO, i jeśli jest to technicznie możliwe.

 

11. JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W przypadku dalszych pytań lub reklamacji dotyczących niniejszej witryny lub Polityki prywatności, kontaktować się można także, pisząc:

 • wiadomość e-mail na adres privacy@jcortes.com;
 • pismo do firmy J. Cortès Cigars NV, do inspektora ochrony danych, na adres Pannenbakkersstraat 1, 8552 Zwevegem (Belgia); lub
 • dzwoniąc na numer +32 56 759400.

 

12. COOKIE POLICY

J. Cortès Cigars makes use of technology known as ‘Cookies’, aiming to provide a better service to the customers of this Website. Cookies are small files that are stored on your hard drive to save certain preferences. When you visit this Website repeatedly, it recognizes your device and can access these small files to improve the functionality of this Website, adjusting to your previously stated preferences. It can also be used to collect data for marketing purposes.

When using this technology, for example, you only have to fill in your date of birth once, instead of re-entering it every time you go to a different page of the Website. Cookies are used as well when sharing content from this Website via social media. It is possible to disable or block these cookies in your browser settings when you do not wish to make use of them. Continued use of this website without adjusting your browser settings implies your permission to make us of this technology. Withholding consent or blocking cookies can have an impact on the functionality and accessibility of the Website.